Projektai verslui

RENGIAME PROJEKTUS ŠIOMS VEIKLOS RŪŠIMS:

Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas.

Rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės apklausa.

Konsultacinė verslo ir valdymo veikla bei kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla.

Gamtos, inžinerijos, socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir tiriamoji veikla.

Duomenų apdorojimas ir veikla, susijusi su duomenų bazėmis.

Kitos programinės įrangos naudojimo konsultavimas ir tiekimas.

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla bei konsultacijos mokesčių klausimais.

Knygų, laikraščių, žurnalų, periodinių leidinių, garso įrašų, programinės įrangos ir kita leidyba.

Laikraščių ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas.

Knygų įrišimas.

Parengiamoji spaudinio veikla.

Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla.

Garso, vaizdo įrašų, kompiuterinių laikmenų tiražavimas.

Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba.