Paslaugos

Inovacijos švietimui ir verslui apima projektų rengimą, konferencijų, seminarų ir kito pobūdžio mokymų organizavimą bei konsultacijas įvairaus tipo švietimo įstaigose, verslo įmonėse ir organizacijose. Mes rengiame ugdomąsias programas verslui ir švietimo įstaigoms, užsiimame naujovių paieškos ir diegimo projektais, atliekame rinkos tyrimus, galimybių studijas, užsiimame apskaitos ir audito veikla, knygų, žurnalų ir kitų leidinių bei el. laikmenų leidyba ir tiražavimu, t.p. vertimo, reklamos ir kita veikla.

ŠVIETIMUI IR VERSLUI

Inovacijos švietimui ir verslui apima projektų rengimą, konferencijų, seminarų ir kito pobūdžio mokymų organizavimą bei konsultacijas įvairaus tipo švietimo įstaigose, verslo įmonėse ir organizacijose. Mes rengiame ugdomąsias programas verslui ir švietimo įstaigoms, užsiimame naujovių paieškos ir diegimo projektais, atliekame rinkos tyrimus, galimybių studijas, užsiimame apskaitos ir audito veikla, knygų, žurnalų ir kitų leidinių bei el. laikmenų leidyba ir tiražavimu, t.p. vertimo, reklamos ir kita veikla.

SAVIUGDAI

Visi mokymai ir konsultacijos yra organizuojamos, supažindinant su naujausiais mokslo atradimais ir pritaikomumu įvairiose veiklos ir gyvenimo srityse, taikant naujausius interaktyvius ir patirtinio mokymo(si) ir ugdymo(si) metodus bei individualizuotą požiūrį į besimokantįjį.